Privacyverklaring

Privacyverklaring Verhulst Vertalingen

Verhulst Vertalingen (Annelies Verhulst) verzorgt sinds 2009 vertaal- en redactiewerk voor particulieren, vertaalbureaus en andere organisaties. Ik gebruik mijn website om mijn activiteiten, achtergrond en ervaring zichtbaar te maken voor (potentiële) klanten. Ik verwerk persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van mijn diensten en om dat ik verplicht ben bepaalde klantgegevens te beheren. In deze privacyverklaring kunt u lezen om welke gegevens het gaat en waarvoor ik die gebruik.

Download de privacyverklaring